İnsan ve İrfan Vakfı Şeb-i Arus Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

İnsan ve İrfan Vakfı yetkilileri "Hazret-i Mevlânâ’nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus)" programının tanıtım toplantısına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantıda çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Şeb-i Arus ve Hazret-i Mevlânâ'yı doğru anlamamız gerektiğini beyan eden Numan Kurtulmuş "Hz. Mevlana’nın görüşleri ve düşünceleri üzerinden Mevlana’yı İslam dairesinin dışarısında hümanist bir ekolün temsilcisi ve kurucusuymuş gibi göstermek Mevlana’ya yapılacak en büyük hakaret en büyük haksızlıktır. Hz. Mevlana, İslam geleneğinin tam göbeğinde, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlayan bir Müslüman, bir bilge, bir mürşit ve bir rehber olarak insanlığın karşısında duruyor." dedi.