Keçe

Eski kavimlerde ana malzeme olarak kullanılan keçe, geniş bir coğrafyada insanoğlunun var oluşundan bu yana kullanılagelen bir malzemedir. Barınmadan kıyafete geniş kullanım yelpazesiyle keçe, bazı hayvanların kıllarından elde edilerek üretilir. Seyr ü süluktaki bir dervişin çile çıkarması gibi onlarca işlemden geçen keçe; pisliklerden temizlenir, dövülür, yıkanır, birleştirilir ve nihayetinde vahdet olur. 

Günümüzde bile birçok alanda kullanılan keçe özellikle tarikat kıyafetlerinde(derviş çeyizi) kullanılmış bir malzemedir. Semazenlerin sikkelerinde ve ağırlık vermesi açısından tennurelerinde, birçok tarikatta şeyhlerin giyindiği tac-ı şeriflerde, dervişlerin başına geçirdikleri arakiyelerde genelde keçe kullanılmıştır. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde bulunan “Keçe Atölyesi”nde keçeden mamül birçok ürün üretilmektedir.