İslami İlimler

Millî ve manevi değerlerimizin ihya edilmesiyle cemiyete faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi; kültürel faaliyetlerinin yanı sıra eğitim alanında da etkin bir konumdadır. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri temel olarak “İslâmî İlimler” ve “Geleneksel Sanatlar” eğitimleri başlıkları altında toplanmıştır. 

İslâmî ilimler eğitimleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı işbirliğiyle istihdam edilen eğitimciler tarafından Kur’ân-ı Kerîm, Kıraat, Tefsir, Fıkıh, Hadis, Siyer, İslam Tarihi, Farsça, Osmanlı Türkçesi, Arapça gibi alanlarda eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra İslâm medeniyetinde temel kaynak eser olarak görülen Mesnevî, Kimya-i Saadet, Hikem-i Ataiyye gibi eserlerin birlikte mütalaa edildiği okuma grupları oluşturulmakta, bu gruplar da bir eğitimci riyasetinde çalışmalarını sürdürmektedirler.