Cilt

Arapça deri anlamına gelen cilt, bir mecmua veya kitabın dağılmamasını ve intizamlı durmasını sağlayan muhafaza edici kapağa denir. Tarihi oldukça eski olan ciltçilik ilk başlarda sade olarak karşımıza çıkar, sonraları ise üzerinde motiflerle bezenmiş, estetik görünümlü eserlere dönüşür. İslam ciltçiliğinin en erken örneği Mısır ve Tunus’ta bulunmuş olup Anadolu’da ise Selçuklularla zirve olmuştur. Rumi denilen Anadolu Selçuklu cilt üslubu beylikler vasıtasıyla Osmanlı’ya geçmiştir. Osmanlılarla birlikte Türk İslam cilt sanatı en görkemli döneminin yaşamıştır. Alttan ayırma şemseli, üstten ayırma şemseli, mülemma şemseli, müşebbek şemseli gibi birçok deri şekliyle karşımıza çıkan ciltçilik günümüzde nadir uygulanan sanat dallarındandır. Bu durum göz önünde bulundurularak İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde ciltçilik meşk edilebilir ve öğretilir hale gelmiştir.