Tekke Musikisi Meşki

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde yüzyıllar boyunca tekkelerde icra edilen musiki, sazende ve hanendelerle talim etmekte, musiki tarihimizden bizlere intikal eden klasik tavır göz önünde bulundurarak tekke musikisi meşk edilmektedir. Tekke musikisinin en güzel örneklerinden ilâhî, kaside, şuğul, tevşih gibi farklı formlar sergilenmekte ve Uşşak, Hicaz, Hüzzam, Hüseyni, Nihavend gibi musikinin farklı makamlarında eserlere “Tekke Musikisi Meşki” içerisinde yer verilmektedir.