Mûsıki

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA); musiki alanında çeşitli faaliyetler gösteren, aynı zamanda alanında uzman kabul edilen musikişinaslar tarafından eğitimler verilen bir kuruluştur. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) içerisinde ney, ud, kanun, keman, çello, rebab gibi sazların eğitimi ve talebe bağlı olarak ritimli sazlar ve tanbur gibi sazların da kursları verilmektedir.