Geleneksel Sanatlar

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA); kültür ve sanatın medeniyetin temel taşlarını teşkil ettiğinin bilincinde bir kuruluş olması münasebetiyle geleneksel sanatlar alanında faaliyetler yürüttüğü gibi eğitimler de vermektedir. 

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde geleneksel sanatlarda “usta” kabul edilen isimler tarafından hat, tezhib, ebru, tekke musikisi meşki, geleneksel ciltçilik, alanlarında eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Kurslarımızda eğitim gören kursiyerler İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) tarafından yürütülen kültür-sanat faaliyetlerinde yer alabilmekte, böylece verilen eğitimlerin pratik haline getirilmesi sağlanmaktadır.