Klasik Metin Okumaları

 
Kültürel sahadaki çalışmalara büyük önem veren İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) içerisinde; kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan ve klasik haline gelmiş eserler; alanında uzman hocalar tarafından okutulmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerinden katılımla gerçekleşen “Klasik Metin Okumaları” geleneğimizin ihyası için büyük önem taşımaktadır.