Geleneksel Sufi Ayinleri

İslâm târihi boyunca, Cenâb-ı Hakk’a yaklaşmak, O’nun(cc) rızâsına kavuşmak maksadıyla icrâ edilen âyinler “Geleneksel Sufi Ayinleri” ismiyle anılmaktadır. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) bünyesinde icra edilen “Geleneksel Sufi Ayinleri” medeniyetimizden bizlere kalan bu büyük mirasın aslına uygun şekilde yaşatılması için yürütülmüş son derece titiz ve uzun süreli bir çalışmanın ürünüdür.  “Geleneksel Sufi Ayinleri” seyirciye aktarılırken asıl olana riâyet hususuna büyük bir özen gösterilmiştir. “Geleneksel Sufi Ayinleri” icrasında Mevlevî, Halvetî, Cerrahî, Kâdirî gibi tarikat âyin usulleri açıktan(cehrî), oturarak(kuûden), ayakta(kıyâmî) ve dâire hâlinde yürüyerek(devrân ederek) ortaya konmaktadır. Bu âyin esnasında Vefâ Devri, Bedevî Güllesi gibi muhtelif tarîkatlara âit  zikir usulleri de sergilenmektedir.