Ebru

Tezyînî(süsleme) sanatların hazırlanış tekniği bakımından en câzip olanı ve süratle neticeye varılanı ebru sanatıdır. Bugün daha çok levha halinde sunuluyor olsa da, hat ve tezyini sanatlar gibi sanatların içinde gelişen bir bütünün cüzlerindendir. Ebru sanatının ilk örnekleri eski kitap ciltleriyle beraber kullanıldığını göstermektedir. Adap, meşk, imza ve icazet adetlerini ebruya uygulaması bu sanatın sonraki yıllarda sağlam bir silsileye kavuşmasına imkân sağlamıştır. Necmeddin Okyay'ın talebesi ve yeğeni Mustafa Düzgünman Türk ebrusunun diriliş macerasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Türk ebrusunun Düzgünman ekolü ile Osmanlı’ya bağlanan yegâne silsilesi vücut bulmuştur. Türk tavrı yeni kuşaklara onun icazet verdiği ustalar tarafından ulaştırılmıştır. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) atölyelerinden biri olan “Ebru Atölyesi” ile bu sanat dalı talebelere aktarılmaktadır.