Mevlevi Mukabelesi

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA)  bünyesindeki “Mevlevî Âyinleri Topluluğu” semâ’ âyini icra etmektedir. Semâ’; lügatte duymak, işitmek anlamına gelir. Mevlevî literatüründe semâ’ ritm ve mûsikî eşliğinde yapılan, sağdan sola, kalbin etrafında çark atıp dönerek icrâ edilen bir nev’î nâfile ibâdettir. Mevlevîliğin sembol zikri olan semâ’da maksat ve niyet rûhen yükselmek, Allah’a(cc) giden yolda mesâfe almaktır. Semâ’; Hazret-i Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilmiştir. Semâ’ı ibâdet hâline getiren Hazret-i Pîr’in, Şems-i Tebrizî ile buluştuktan sonra semâ' etmeye başladığı nakledilir. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) içerisinde bulunan semahane, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Mevlevihanelerden esinlenerek inşa edilmiş neo-klasik mimari özelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaktadır. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) içerisindeki semahanede periyodik olarak Acemaşiran, Acembuselik, Hüzzam, Suzidilara, Hisarbuselik gibi çeşitli makamlarda bestelenmiş Mevlevî âyinleri icra edilmektedir.