Hüsn-i Hat

Yazmak, çizmek, alâmet koymak gibi anlamlara gelen hat,  Arap harflerine estetik bir biçimde şekil verilmesiyle hüsn-i hat ismini almıştır. Peygamber Efendimiz’in(sas) yakın sahâbelerinden Hazret-i Ali(ra), Hazret-i Ömer(ra), Osman bin Said(ra), Hatib bin Ömer(ra), Abdullah bin Said(ra) gibi sahâbeler İslâm âleminin ilk yazı yazanlarındandır. Makilî olarak tabir edilen ilk İslâm yazısı kısa zaman içinde Kûfi yazısı ile tekâmül etmiştir. Bilhassa Hazret-i Ali(ra) bu sahada çok güzel örnekler vermiştir. İslam ile şereflenen kavimler Arap yazısını benimsemiş, kısa bir süre sonra ise Arap hattı ümmetin ortak değeri haline gelip İslâm hattı olarak nitelenmiştir. Bu benimseyiş Türk tarihinde kayda değer hattatların vücut bulmasına vesile olmuştur. Yüzyıllardır kültürümüzün bir parçası olarak “Hüsn-i Hat” sanatı günümüzde etkisini halen devam ettirmektedir. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) atölyelerinde alanında uzman hocalar tarafından ücretsiz olarak “hüsn-i hat” dersi verilmektedir.