Rebab

Rebab, Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya,  Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş coğrafyasıyla bir grup telli musiki aletine verilen genel bir isimdir. Mızraplı ya da yaylı olarak icra edilir. Rübab ismi de verilen bu saz tarihi süreç içerisinde bazı değişimlere uğrasa da kullanıldığı malzeme itibariyle ve manevi tınısıyla medeniyetimizde derin tesirler bırakmıştır. Kullanıldığı ülkeye ve ortamına göre farklı rebab çeşitleri mevcuttur. Türk Rebabı, Orta Asya Türklerinin yaylı sazı olan ıklığa dayanan tarihiyle hindistan cevizi ve ince deriden mamüldür.  Bu saz tasavvuf medeniyetinin vazgeçilmez sazı olmuştur. Ülkemizde az sayıda icra edilen saz; İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezin(İRFA) bünyesinde icra edilir, öğretilir ve de üretilir hale gelmiştir.