Sema

Hazret-i Mevlânâ ve Mevlevilik denilince akıllara ilke gelen kavramlardan biri sema’ olmuştur. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) Hazret-i Mevlânâ’nın öğretilerini takip ederek semâ’ talimi kursu düzenlemektedir. Verilen kurs neticesinde yeterli niteliğe erişen semazen adayları, “Semâ’ Dedesi” tarafından uygun görüldüğü takdirde İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) semahanesi ve etkinliklerinde semazen olarak yer bulabilme imkânı elde etmektedir.