İslam Araştırmaları Kütüphanesi

Tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslâmî ilimler külliyâtı, tasavvuf klasikleri ve el yazması seçkin eserlerden müteşekkil bir şekilde tasarlanan  ve İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA) içerisinde hizmet verecek olan İslâm Araştırmaları Kütüphanesi’nde; Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça vb. farklı dillerden eserlerin bulunması hedeflenmektedir. Basılı kaynakların yanı sıra dijital ortamda da görüntülenebilecek eserlerle zenginleştirilecek İslâm Araştırmaları Kütüphanesi; akademik çalışmalar için de uygun bir zemin oluşturacaktır.