Tezhip

Tezhib; yazma eserlerde, levha ve murakkaların bezenmesinde altın ve çeşitli renklerle yapılan süsleme sanatına verilen isimdir. Bu sanatı icra eden kişiye ise müzehhib denilmektedir. Osmanlı dönemi ile birlikte resmi evrakların tezyininde sıkça karşımıza çıkan tezhib, bir müddet sonra gelenek haline gelerek sanatı öğrenilir ve öğretilir şekle girmiştir. Bu geleneği gelecek nesillere taşımayı ilke edinen İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi(İRFA); tezhib alanında eğitimler vermektedir.